Nowe zasady udzielania przez PUP w Gołdapi dotacji w ramach tarczy antykryzysowej

Od 26 kwietnia 2021 r. zmieniają się zasady przyznawania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małemu przedsiębiorcy:

 

–       rozszerzono do 65 katalog branż, które uprawnione są do otrzymania wsparcia;

–       zmieniono miesiące brane pod uwagę przy wyliczaniu spadku przychodu uzyskanego przez przedsiębiorców;

–       przedłużono termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

 

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:

–       zaliczani są do mikro i małych przedsiębiorców zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

–       nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 31 marca 2021 r. oraz na dzień składania wniosku;

–       w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskali przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) co najmniej o 40% niższy w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.;

–       na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 (jako rodzaj przeważającej działalności) kodami, wskazanymi w ww. rozporządzeniu z 26 lutego 2021 r.

 

Wnioski o przyznanie dotacji można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę www.praca.gov.pl. Będą one przyjmowane do 31 sierpnia 2021 r.

 

Dodatkowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi, tel. 87 615 03 95, wew. 212.


Aktualności

Powiązane artykuły