Na terenie gminy Banie Mazurskie powstanie 12 darmowych punktów dostępu do sieci Wi-Fi

Na terenie gminy Banie Mazurskie powstanie 12 darmowych punktów dostępu do sieci Wi-Fi. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach otrzymanego 100% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przy współudziale środków krajowych. Kwota zewnętrznego wsparcia finansowego to blisko 65 tys. zł.

 

 

O złożeniu stosownego wniosku o wsparcie finansowe, wówczas jeszcze planowanego działania informowaliśmy mieszkańców w ubiegłym wydaniu lokalnej gazety samorządowej – Informatora Gminy Banie Mazurskie (październik 2020 r.). Jak się później okazało, niniejszy wniosek do konkursu pn. „Publiczny internet dla każdego” koordynowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa spotkał się z aprobatą wnioskodawcy.

Narada wójta gminy z z-cą Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska oraz przedstawicielem firmy MATCOM Marcinem Sebastianem Ziółkiem

 

W związku z powyższym, bez zbędnej zwłoki przystąpiono do realizacji projektu. Już w marcu br. doszło do spotkania z przedstawicielem firmy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na realizację przedsięwzięcia we wcześniej ogłoszonym zapytaniu ofertowym. Podczas przedmiotowego spotkania uzgodniono lokalizacje punktów dostępu do bezpłatnej sieci internetowej oraz podpisano umowę z wykonawcą, który dokona zakupu oraz montażu hot-spotów.

Miejsca, w których już relatywnie niedługo (prawdopodobnie do końca czerwca br.) będzie można skorzystać z bezpłatnego Internetu to:

 • świetlica wiejska w msc. Grodzisku
 • świetlica wiejska w msc. Mieduniszki Małe
 • świetlica wiejska w msc. Surminy
 • budynek Klubu „Senior+” w msc. Wróbel
 • budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
 • budynek przychodni („Ośrodek Zdrowia”) w Baniach Mazurskich
 • plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Kętrzyńskiego w Baniach Mazurskich (tzw. „wądoły”)
 • plac przy ul. Topolowej w Baniach Mazurskich („Rowerem po Gminie Banie Mazurskie”)
 • plac rekreacyjno-sportowy w msc. Lisy
 • wiata rekreacyjna w msc. Rapa
 • plac rekreacyjno-sportowy w msc. Widgiry
 • teren wokół niefunkcjonującej szkoły w msc. Żabin

Aktualności

Powiązane artykuły