Szansa na dofinansowanie. Wszystkie gminy na Warmii i Mazurach łączy turystyka

Ideą konkursu „Łączy nas turystyka”, który organizuje samorząd województwa, jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości architektury turystycznej i przestrzeni publicznych.

 

– Dzięki dofinansowaniu ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego udaje się pozytywnie wpłynąć na kształtowanie turystycznego wizerunku regionu – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Jednym z naszych projektów jest inicjatywa „Łączy nas turystyka”. Na finansowe wsparcie mogą liczyć gminne zadania związane z budową, rozbudową, doposażeniem, odnową czy modernizacją ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim. Nie zapominajmy, że turystyka to jedna z branż szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami koronawirusa. Dlatego mamy nadzieję, że zrealizowane w tym konkursie zadania znacznie przyczynią się do odbudowy tej dziedziny życia już po zakończeniu pandemii.

Wsparcie zostanie przeznaczone m.in. na zagospodarowywanie plaż, kształtowanie terenów zielonych, urządzanie miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych czy znakowanie szlaków w terenie.

Zadanie musi być spójne z kierunkami strategicznymi ujętymi w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 oraz wpływać na podniesienie atrakcyjności turystycznej.

Z budżetu województwa przeznaczono na ten cel łącznie 170 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20 tys. zł. Każda gmina ma możliwość złożenia tylko jednego wniosku.

Nabór wniosków potrwa do 16 kwietnia 2021 roku.

Decyzję w formie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadań podejmuje sejmik województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie rekomendacji zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/6422-wszystkie-gminy-na-warmii-i-mazurach-laczy-turystyka


Aktualności

Powiązane artykuły