Kolejne wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Branżowej 8.0 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi

W imieniu starosty gołdapskiego dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi ogłasza od 28.02.2021 r. do 31.05.2021 r. nabór wniosków o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małemu przedsiębiorcy, w określonych branżach.

 

 

Wsparcie finansowe jest udzielane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U poz. 371). z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

Dotacja w wysokości do 5 000 zł udzielana jest dwukrotnie lub trzykrotnie w zależności od rodzaju prowadzonej działalności określonego kodem według Polskiej Działalności Gospodarczej (PKD). Dotacja jest  bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia wypłaty środków przez PUP.O dotację może ubiegać się podmiot, który uzyskał już na podstawie art. 15zze4 cyt. ustawy dotację, o którą można było ubiegać się do 31 stycznia 2021 r. oraz dotację udzieloną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U.  poz.152).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne na stronie internetowej PUP w Gołdapi lub pod nr telefonu 876150395 w. 212.

Fot. pixabay.com


Aktualności

Powiązane artykuły