Hybrydowy Dzień Dobrego Słowa

Mimo trudnej sytuacji epidemicznej w kraju Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi nie zaniechała dobrych praktyk związanych z kultywowaniem Dnia Dobrego Słowa.

 

Część przedsięwzięć odbyła się stacjonarnie, zaś część- zdalnie. I tak dzieci z oddziału „0 c” wysłuchały wiersza pt.: „Magiczne słowa”, a następnie wzięły udział w rozmowie na jego temat. Później odgadywały wierszowane zagadki, natomiast w na koniec wykonały plakat promujący akcję.

W świetlicy zaś dzieci zapoznały się z wierszem Kraszewskiego pt.: „Magiczne słowa trzy”, udzielały odpowiedzi na zadane pytania i wymieniały znane im „dobre słowa”. Następnie wzięły udział w zabawie integracyjnej pt.: „Powiedz koledze/koleżance dobre słowo” oraz zgadywały, jakich zwrotów grzecznościowych użyć we wskazanych sytuacjach.

Ostatnia część zajęć została poświęcona tematycznym kolorowankom oraz dekorowaniu „dobrych słów”. Jeśli zaś chodzi o uczniów klas starszych, zostali zachęceni przez wychowawców do założenia „Dzienników wdzięczności”, które będą uzupełniać wpisami na temat tego, co dobrego ich spotkało, za co mogą być wdzięczni innym ludziom oraz z jakiego swojego postępowania mogą być dumni.

Za miesiąc podczas godzin wychowawczych będą mieli okazję wymienić się spostrzeżeniami. Dodatkowo uczniowie kl. IV a uczestniczyli w godzinie wychowawczej, podczas której poznawali ideę akcji. Wzięli też udział w konkursie na najpiękniej ozdobiony „Dziennik wdzięczności”. Wśród złożonych prac wyróżniły się dzienniki następujących uczniów:

Kiary Racis – miejsce I;

Dominika Grzymkowskiego i Damiana Leoniaka – miejsce II ex aequo;

Julii Zaręby i Oliwii Racis – miejsce III ex aequo.


Aktualności

Powiązane artykuły