Za przemoc wobec matki policjanci wydali nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w miniony wtorek interweniowali w jednej z miejscowości na terenie powiatu. W związku ze stwierdzonymi przejawami przemocy i agresji 34-letniego syna wobec matki, sporządzili niebieska kartę i zatrzymali sprawcę w policyjnym areszcie.

 

 

Policjanci pracujący nad tą sprawą nawiązali ponownie kontakt z pokrzywdzoną, która była zastraszona i obawiała się powrotu syna do domu. W związku z realnym zagrożeniem 61-letniej kobiety funkcjonariusze zdecydowali o wydaniu wobec Krzysztofa Z. nakazu natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania i zakazu zbliżania się do matki. Dodatkowo kryminalni przyjęli od pokrzywdzonej zawiadomienie o przestępstwie i przeprowadzą w tej sprawie dochodzenie.

Przypominamy, że od 30 listopada 2020 roku policjanci dysponują nowym, prawnym narzędziem. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie mogą nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet, jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja – według przepisów – może zostać umieszczona na drzwiach.

Chodzi o pakiet zmian m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego i m.in. Ustawie o Policji. Nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia będą mogły być wydane wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia bliskich. Nakaz lub zakaz mogą być stosowane łącznie i – co ważne – są natychmiast wykonalne.

Mogą być wydane podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub w związku z informacją o stosowaniu przemocy w rodzinie. Zgłosić taką konieczność mogą: osoba dotknięta przemocą, kurator sądowy lub pracownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.

KPP Gołdap


Aktualności

Powiązane artykuły