Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim Osobom i Instytucjom za przekazane wyrazy współczucia oraz udział  w ceremonii pogrzebowej śp. Marii Owczarek.

Pogrążona w smutku rodzina


Aktualności

Powiązane artykuły