Północne światło Mazur – Gołdap 2020

Na przełomie listopada i grudnia 2020 roku odbył się II Międzynarodowy Plener Artystyczny „Północne światło Mazur – Gołdap 2020”, a hasłem przewodnim pleneru była rocznica 450-lecia Gołdapi.

 

W tym roku plener był dość specyficzny, gdyż odbywał się w trybie on-line i w większości był realizowany przez artystów w miejscach ich zamieszkania. Artyści z Litwy i Polski biorący udziału w plenerze otrzymali pakiet informacji oraz zdjęcia przedstawiające gminę Gołdap dawniej i dziś. Artyści inspirowali się współczesnymi pejzażami miasta i gminy Gołdap, zdjęciami historycznymi, zdjęciami lotniczymi i starymi mapami.

Powstały ciekawe i różnorodne prace odzwierciedlające indywidualne podejście każdego artysty do przewodniego tematu pleneru.  Stworzone prace reprezentują różne style i techniki artystyczne.

W plenerze udział wzięli: Iwona Bolińska-Walendzik, Vytautas Kaunas, Zbigniew Mieruński, Odeta Pamerneckaitė, Gintaras Pankevičius, Ewa Pohlke, Lolita Rūgytė, Raimondas Śimkevičius, Wiesław Wachowski, Audronė Vorevičienė, Algimantas Vorevičius, Gintautas Vaicys, Andrzej Zujewicz.

W marcu 2021 r. prace będzie można oglądać na wystawie w Galerii K-2 gołdapskiego Domu Kultury w Gołdapi.

Plener zorganizowało Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, a został dofinansowany przez Gminę Gołdap.


Aktualności

Powiązane artykuły