Starostwo Powiatowe. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiat Gołdapski, dzięki wsparciu udzielonemu przez Wojewodę Warmińsko–Mazurskiego realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Celem projektu jest zapobieganie oraz ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.
W ramach projektu zakupiono i przekazano rodzinom zastępczym i wychowankom pieczy zastępczej środki ochrony indywidualnej (maseczki – 5070 szt., rękawiczki – 8450 szt., płyny do dezynfekcji – 338 l.) oraz 47 laptopów wraz z oprogramowaniem.

 

Zakupiony sprzęt komputerowy ułatwi dzieciom wychowującym się w pieczy zastępczej realizowanie zadań w trybie zdalnego nauczania
Wartość projektu to156 365 zł.

Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły