Pielęgnujemy las Kumiecie

W Lesie Kumiecie trwają prace pielęgnacyjne. Dzisiaj, w dobie dynamicznych zmian klimatu i zmieniających się w ślad za tym lokalnych warunków przyrodniczych, prace pielęgnacyjne wymagają od leśników szczególnej troski i uwagi. Las Kumiecie, który jest lasem pochodzenia sztucznego, posadzonym kilkadziesiąt lat temu przez człowieka, co kilka lat wymaga usuwania niektórych drzew, po to, aby ten kompleks lasu mógł pełnić różne funkcje społeczne, na przykład sportowe i rekreacyjne. Jednym z wielu prac gospodarki leśnej są zabiegi hodowlano – pielęgnacyjne. W głównej mierze ich celem jest wzmocnienie drzewostanu, czyli poprawienie warunków wzrostu drzew tworzących główną warstwę lasu. Co kilka lat każdy fragment lasów gospodarczych jest poddawany takim zabiegom. Wykonuje się je po to, aby poprawić warunki świetlne, dostępność wody i składników odżywczych. Drzewom, które w przyszłości będą tworzyły las, należy stworzyć przestrzeń, zmniejszyć zagęszczenie innych rosnących wokół nich drzew. W takim drzewostanie, jest więcej światła, więcej wody w warstwie runa, a także – to na czym leśnikom zależy – jest szansa, że pojawi się odnowienie naturalne, czyli młode drzewka wyrośnięte w lesie z opadłych nasion.

O tym, które drzewa i kiedy należy usunąć decydują leśnicy. Natomiast prace z tym związane powierzamy drwalom – pracownikom firm zewnętrznych. Część z nich posługuje się pilarkami, ciągnikami rolniczymi i siłą ludzkich mięśni. Część używa już nowoczesnych maszyn, które przy obecnym braku chętnych do ciężkiej fizycznej pracy, pozwalają w ogóle na prowadzenie prac. Niestety naturalnym jest, że przy wykorzystaniu specjalistycznych maszyn, drogi leśne ulegają zniszczeniu. Ubolewamy nad tym, ale nie możemy tego uniknąć i zapewniamy, że jest to jedynie chwilowy stan. Wszystkie drogi wokół miejsc gdzie były prowadzone prace pielęgnacyjne, po ich zakończeniu zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. I nadal tymi drogami będzie można spacerować, chodzić z kijkami czy jeździć na rowerze. Zapewniamy, że obecnie rozjechane, z koleinami, drogi leśne wkrótce wrócą do normalnego stanu.

Wszystkich zainteresowanych „leśnymi tematami” zapraszamy na wspólny spacer po Lesie Kumiecie. Najbliższy – „Katarzynkowy spacer” – odbędzie się  25 listopada o godzinie 10.00. Miejsce spotkania – wiata przy leśniczówce Kumiecie.

Zapisy na profilu fb naszego nadleśnictwa oraz pod numerem telefonu 721 557 555.

W związku z ograniczeniami z powodu pandemii dotyczących zgromadzeń o wzięciu udziału w spacerze decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zainteresowania większej liczby osób będą organizowane kolejne spotkania w późniejszym czasie.


Aktualności

Powiązane artykuły