Klasa II b z SP2 realizuje projekt Uniwersytetu Dzieci

Uniwersytet Dzieci to fundacja, której misją jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci. Zajęcia prowadzone są Metodą Pytań i Doświadczeń, która powstała we współpracy z naukowcami i ekspertami.

 

Jej najważniejszym założeniem jest rozbudzanie u dzieci ciekawości, która potęguje chęć poznawania inspirującego świata nauki i odkrywania własnych pasji. Metoda ta uczy pracować projektowo oraz rozwija myślenie naukowe, oparte na stawianiu pytań, planowaniu procesu badawczego i wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych doświadczeń.

Dzieciaki z klasy II b SP2 realizują projekt „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”.  Odkrywają w nim praktyczne zastosowanie matematyki.  Podczas zajęć uczniowie ćwiczą odczytywanie godzin, poznają jednostki miar oraz uczą się prowadzić obliczenia pieniężne, odkrywają świat płaskich figur geometrycznych i brył.

Uczestnicząc w projekcie, rozwijają umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia jednocześnie doskonale bawiąc się. Scenariusze zajęć są przygotowane również do pracy zdalnej, dzięki temu pracujemy dalej zgodnie z planem.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły