Jeszcze tylko 4 dni na składanie wniosków do programu „Maluch+ 2021”

O tym programie już informowaliśmy. Jeszcze tylko 4 dni zostało na składanie wniosków o dofinansowanie organizacji żłobków z rządowego programu „Maluch+ 2021”.

 

Program składa się z kilku modułów. Np. moduł 1a przewiduje: „dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego”.

Ale na ten moduł (1a i 1b) jednostki samorządu terytorialnego mogły składać wnioski do 16 października. Natomiast na moduły od 2 do 4 mogą składać jeszcze przez kilka dni wnioski podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Szczegóły pod tym linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021

W rankingu czasopisma „Wspólnota” z 2018 r. dotyczącym tzw. „użłobkowienia” w miastach powiatowych, Gołdap zajęła 233 miejsce wśród 267 (użłobkowienie – 24,199 proc.).

Ranking:

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/RANKINGI/2018/Ranking___uzlobkowienie_f.pdf


Aktualności

Powiązane artykuły