Jakie inwestycje? Radni i burmistrz pracują nad przyszłorocznym budżetem

W piątek (12 listopada) odbyła się online dyskusja radnych na temat proponowanego przez burmistrza budżetu na 2021 rok. Wśród inwestycji drogowych zaproponowano m.in.: przebudowę ulicy Polnej; łącznik pieszo-rowerowy między ulicami Konstytucji 3 Maja a Wojska Polskiego; przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Chopina; przebudowę Różanej oraz przebudowę dróg w Dunajku i Siedlisku.

Trwa przebudowa drogi gminnej Jabłońskie – Wronki Wielkie – ukończenie tej (dwuetapowej) inwestycji zaplanowano na przyszły rok.

Przewidziano środki na modernizację kanalizacji deszczowej w Gołdapi (250 000 zł) oraz sieć wodociągową w Główce. Kilka wsi otrzyma nowe oświetlenie (Skocze, Kowalki, Niedrzwica, Wrotkowo i Jany), część wsi zostanie doświetlona.

Część środków przeznaczono na budowę tzw. małej infrastruktury, m.in. na place zabaw lub ich doposażenie.

Będą też zakupy inwestycyjne, m.in. na zakup gruntu pod budowę ul. Oleckiej i wsparcie finansowe zakupu samochodu Powiatowej Straży Pożarnej.

Do większych inwestycji należy zaliczyć „rozbudowę ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap”. Ta inwestycja będzie związana nie tylko ze strefą uzdrowiskową, ale z innymi częściami miasta. Przewidziano na to 2 747 003,71 zł głównie ze źródeł zewnętrznych.

Trwa budowa zakładu przyrodoleczniczego – na to przewidziano wydanie w przyszłym roku 8 114 816,93 zł, w tym 4 222 624,72 zł ze środków zewnętrznych.

Mając na uwadze inwestycje i zakupy inwestycyjne w sumie w budżecie gminy przewidziano na rok 2021 – 14 766 687,66 zł.

Podczas kolejnej dyskusji część radnych na pewno wniesie swoje propozycje do budżetu.


Aktualności

Powiązane artykuły