Drugoklasiści z SP2 poznają tradycje i historię Polski

W końcu października wychowawczynie klas drugich SP2 rozpoczęły innowację pedagogiczną. Realizacja zajęć pod wspólnym tematem „Drugoklasiści poznają tradycje i historię Polski” ma na celu:

– uświadomić dzieciom pływ kultywowania tradycji na tworzenie wspólnoty;

– rozróżnienie zwyczajów polskich i zapożyczonych z innych kultur;

– przybliżenie dzieciom polskich zwyczajów i tradycji;

– ukazanie wpływu kultywowania tradycji na historię Polski;

– przybliżenie dzieciom najważniejszych wydarzeń z historii Polski;

– zapoznanie ze smakiem niektórych potraw związanych z polską tradycją;

– uświadomienie, że kultywowanie tradycji może sprawić wiele radości.

Już dzieci wzięły udział w zbiórce zniczy na zapomniane groby, nauczyły się rozróżniać polskie zwyczaje związane z 1 i 2 listopada od zapożyczonych z innych kultur. 11 listopada z flagą (w większości przypadków własnoręcznie zrobioną) uczciły rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dziś na zdalnych zajęciach w klasie IIb gościliśmy nauczycielkę historii panią Patrycję Dulewicz. Pani Patrycja bardzo ciekawie opowiedziała uczniom o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski i ludziach tworzących tę historię. Niestety, z powodu sytuacji epidemiologicznej, degustację rogali świętego Marcina uczniowie muszą zorganizować sami z rodzicami.

Tego nie dało się zrobić zdalnie. Teraz przed nami katarzynki, andrzejki, pełen czaru grudzień i mnóstwo innych okazji do poznawania tradycji i historii Polski. Szczególnie w dzisiejszych czasach potrzeba ciągle przypominać, jak wiele nas łączy.


Aktualności

Powiązane artykuły