Radny zaprasza na spotkanie w sprawie szpitala

Serdecznie zapraszam wszystkich radnych Rady Miejskiej oraz radnych Rady Powiatu Gołdapskiego na spotkanie robocze dotyczące szpitala powiatowego w Gołdapi, którego funkcjonowanie jest bardzo poważnie zagrożone.

Spotkanie odbędzie się w sali nr. 10 Urzędu Miejskiego w dniu 15 października br. o godz. 16 00.

Życie i zdrowie każdego człowieka są najważniejszymi wartościami, które my jako wybrani do reprezentowania mieszkańców mamy obowiązek chronić.

Sytuacja naszego szpitala jest dramatyczna, ale to w naszych rękach jest szansa na jego dalsze funkcjonowanie, czego wszyscy nasi wyborcy oczekują i żądają. Powinniśmy wznieść się ponad podziałami i  wypracować wspólną strategię  dla dobra publicznego, naszej lokalnej społeczności, której poczucie bezpieczeństwa jest mocno zachwiane.

                Andrzej Tobolski  

                                 Radny Rady Miejskiej w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły