,,Zwierzyniec” w świetlicy w SP 5

Dzikie zwierzęta i rośliny są coraz bardziej narażone na niszczycielską działalność człowieka, związaną z jego wciąż rosnącymi potrzebami. Z tego względu w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi z okazji Dnia Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk w poprzednim tygodniu odbyły się różne zajęcia związane z poznawaniem polskiej dzikiej przyrody.

 

 

Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie ruchowej ,,Zwierzęta i zasoby”, która w uproszczony sposób zobrazowała mechanizm zachowania równowagi w przyrodzie.  Oglądały czasopisma i książki przyrodnicze związane z powyższą tematyką. Innym zadaniem dzieci było przygotowanie masek, przedstawiających zwierzęta mieszkające w polskich lasach. Przy kolorowaniu masek zwracano uwagę na naturalne ubarwienie zwierząt.  Świetlica przez kilka dni zamieniła się w dzikie siedliska, zamieszkiwane przez borsuki, sowy, wiewiórki, wilki, dziki, rysie i niedźwiedzie. Dzieci bardzo chętnie wcielały się w postacie tych zwierząt, wzbogacając swoją wiedzę na temat zagrożeń, które na nie czyhają.

W trakcie zajęć zostały wykorzystane materiały z pakietu edukacyjnego dostępnego na stronie https://www.ekokalendarz.pl/pakiety-edukacyjne/ – Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk.

Marta Dębowska, Barbara Hornostaj, Anna Przybyło, Anna Tylenda i Marta Zaporowska

Powiązane artykuły