Czy pamiętamy Małgorzatę Dobrowolską?

Ostatnie dekady pokazują, że raczej nie. A szkoda. Była to bowiem niezwykle uzdolniona gołdapska poetka, która odeszła przedwcześnie 30 stycznia 1985 roku, mając zaledwie 21 lat. Pozostał po niej niewielki zbiorek zatytułowany „Białe marzenia”. W jednym z rozdziałów mojej  pracy „Życie literackie na pograniczu mazursko-suwalskim w latach 1945 – 1989” wymieniam ją pośród szesnaściorga najważniejszych poetek i poetów tego regionu tamtego okresu. Mamy 450-lecie Gołdapi, wymieniamy ważnych i ważniejszych – nie zapominajmy zatem i o Małgorzacie Dobrowolskiej. Jest niezwykle ważna dla historii kultury Gołdapi. Niżej rozdział o tej wrażliwej i zdolnej gołdapiance.

 

 

Powiązane artykuły