Piątka pomaga gołdapskim „bezdomniakom”

W marcu w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi z inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu, przeprowadzono zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt. Akcja spotkała się z ogromnym odzewem. Okazało się, że uczniom, rodzicom i nauczycielom nie jest obojętny los bezdomnych zwierząt.

Taka pomoc niechcianym istotom jest jedną z najprostszych form, w jaką włączyły się nasze dzieci. Młodzi mają satysfakcję i poczucie odpowiedzialności, że coś zależy od nich.

Nawet skromna poprawa warunków bytowych dla czworonogów ma znaczenie. Czwartego czerwca przekazaliśmy zebraną  karmę i inne produkty. Dlatego dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się w akcję.

W taki sposób uczymy dzieci, że dzielenie się tym co mamy (także ze zwierzętami), to obowiązek i dobro dające nam radość. Nieśliśmy zwyczajną miłość i nadzieję, które „kosztują mniej niż wszystko” (ks. Jan Twardowski) innym stworzeniom.

Zbiórka tych rzeczy nauczyła wielu (nie tylko dzieci) pozytywnych postaw. Uwrażliwia przede wszystkim naszych uczniów na krzywdę i potrzeby „mniejszych bliźnich” (św. Franciszek z Asyżu).

WSZYSTKIM, KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ W TĘ AKCJĘ (również w imieniu czworonogów) SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Opiekun SKW przy SP5

Bożena Gojlik

Powiązane artykuły