Rozmawiali też o kolei…

We wtorek w Gołdapi przebywali – poseł Janusz Cichoń i Jarosław Słoma – radny Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Samorządowego. Odwiedzili dzielnicę uzdrowiskową wraz z budową zakładu przyrodoleczniczego.

 

 

Podczas pobytu w Gołdapi Poseł Janusz Cichoń zapowiedział złożenie w Sejmie interpelacji do ministrów obrony narodowej i infrastruktury postulującej odtworzenie linii kolejowej Gołdap – Olecko jako linii znaczenia państwowego, istotnej dla obronności państwa.


Aktualności

Powiązane artykuły