Atlas Warmii i Mazur

„Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego” to projekt, który jest kontynuacją działań samorządu województwa w ramach projektu „Warmińsko-Mazurska platforma GIS dla przedsiębiorstw” w latach 2009-2013.

Powstała wtedy Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej (RIIP), dzięki której mapy Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostały udostępnione w sposób cyfrowy.

Nowy projekt było umożliwia elektroniczny dostęp do materiałów,  które dotychczas dostępne były tylko w wersji papierowej.

Do uruchomionych usług należą między innymi:

• wnioski związane z wykorzystanie dróg wojewódzkich, w tym:

o          obsługa wniosku o wykorzystanie dróg w sposób szczególny;

o          obsługa wniosku o zmianę organizacji ruchu (bezpieczeństwo ruchu drogowego;

o          obsługa wniosku o zatwierdzenie czasowej / stałej organizacji ruchu;

o          obsługa wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogi w związku z awarią;

o          obsługa wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogi;

o          obsługa wniosku o wniosku na infrastrukturę.

• usługi z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych:

o          obsługa wniosku zgłoszenia pracy geodezyjnej;

o          obsługa wniosku zgłoszenia pracy kartograficznej;

o          obsługa wniosku o udostępnienie danych / materiałów;

o          obsługa zgłoszenia uwag lub niezgodności do treści publikowanych danych PZGiK w Portalu PZGiK.

Zmodernizowany został również portal Atlas Warmii i Mazur (https://atlas.warmia.mazury.pl). Dodatkowo przeprowadzono inwentaryzację posiadanych materiałów przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uporządkowano je i udostępniono wszystkim zainteresowanym w formie cyfrowej.

Zakupiony został nowy sprzęt informatyczny (serwery, przestrzeń dyskowa, urządzenia sieciowe), które mają za zadanie obsłużenie uruchomionych usług. Dostarczone produkty połączono również z już wykorzystywanymi systemami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykonane zadania mają na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy obywatelami a wymienionymi jednostkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wewnętrzną obsługę zadań z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi oraz materiałami geodezyjno-kartograficznymi.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 4,9 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Warmia i mazury 2014-2020, 3 Cyfrowy Region, 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych) wynosi ponad 3,3 mln zł.

 

Więcej informacji dostępnych jest na portalu Atlas Warmii i Mazur (https://atlas.warmia.mazury.pl) oraz na portalu Wrota Warmii i Mazur (https://warmia.mazury.pl/gis2).

Pytania dotyczące projektu można przesyłać do 23 czerwca br. na adres mailowy mchomej@warmia.mazury.pl


Aktualności

Powiązane artykuły