Rodzina to skarb

W ramach obchodów Dnia Rodziny uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi przygotowali relację fotograficzną. Dzieci oraz ich rodziny zaprezentowały na zdjęciach różnorodne sposoby  wspólnego, rodzinnego spędzania czasu. ,,Najwspanialszy czas dla rodziny, jest wtedy, gdy robimy coś razem. Wspólnie spędzone  chwile to zacieśnianie wzajemnych więzi, umocnienie  małej rodzinnej  wspólnoty”.

 

Wioletta Pietrołaj, Barbara Hornostaj, Joanna Kołosza – nauczycielki SP5

 


Aktualności

Powiązane artykuły