Realizacja Tarczy Antykryzysowej w powiecie gołdapskim

W ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19, starosta Gołdapski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi  do dnia 25 maja 2020 r. udzielił pomocy przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w kwocie 4 259 637,83 zł na następujące formy wparcia:

 

I. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

1) liczba wypłaconych pożyczek: 733;

2) kwota wypłaconych pożyczek: 3.665 000,00 zł.

II. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 53;

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 303;

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 456 431,94 zł.

III. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 2;

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 6;

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 7 265,89 zł.

 

IV. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników.

1) liczba wypłaconych dofinansowań: 64;

2) kwota wypłaconych dofinansowań: 160 940,00 zł.

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły