Czasowe zaprzestanie działalności leczniczej przez oddział wewnętrzny

Zarząd Spółki GoldMedica w Gołdapi informuje, iż w związku z czasową niezdolnością do pracy jednego z lekarzy jest zmuszony do zawieszenia funkcjonowania oddziału wewnętrznego.

Ze względów bezpieczeństwa wyżej wymienionemu lekarzowi zostały pobrane wymazy oraz przekazane do WSS-E w Olsztynie celem zbadania pod kątem COVID-19. Na chwilę obecną na oddziale przebywa pod opieką dwóch pacjentów, którym nie zostały zakończone procedury medyczne. W celu dalszego leczenia zostaną przekazani do szpitala w Olecku.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), które między innymi ograniczyło prace personelu medycznego tylko do jednej placówki nie ma możliwości pozyskania lekarza do prawidłowego funkcjonowania oddziału wewnętrznego.

W przypadku pozyskania lekarzy do pełnienia dyżurów praca oddziału chorób wewnętrznych zostanie wznowiona.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd GoldMedica Sp. z o.o.
w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły