Nabór wniosków na Aktywny Samorząd Moduł I i II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi od 1 marca 2020 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie AS 03.2020

W 2020 roku w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
• Zadanie A1 i A4 – oprzyrządowanie samochodu
• Zadanie A2 i A3 – prawo jazdy
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
• Zadanie B1, B3, B4 – sprzęt elektroniczny
• Zadanie B2 – sprzęt elektroniczny – szkolenia
• Zadanie B5 – sprzęt elektroniczny – serwis
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
• Zadanie C1- wózek elektryczny
• Zadanie C2 – skuter, wózek inwalidzki – serwis
• Zadanie C3 – proteza kończyny
• Zadanie C4 – proteza kończyny – serwis
• Zadanie C5 – skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego
Obszar D – opieka dla osoby zależnej

Moduł II: Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków:
MODUŁ I –
od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.
MODUŁ II –
od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020) – możliwość przywrócenia terminu
od 01.09.2020 r. do 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

Wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej można złożyć w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnym pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Jak to zrobić?

Można dowiedzieć się np. pod adresem:

https://pz.gov.pl/pz/index lub

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym z instrukcją, jak założyć profil zaufany: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Gołdapi, w godzinach urzędowania: poniedziałki – piątki 7:30 -14:30.
Informacje telefoniczne pod nr tel.:87 615 24 73

e-mail: pcprgoldap@op.pl

Powiązane artykuły