„Dzień Nauki Polskiej” w SP5

W środę 19 lutego 2020 roku po raz pierwszy obchodzone było narodowe święto „Dzień Nauki Polskiej”. Nowe święto państwowe jest wyrazem uznania dla dokonań wybitnych polskich naukowców.

W związku z tym w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi co roku będą poznawane dokonania polskich naukowców. Data „Dnia Nauki Polskiej” związana jest z Mikołajem Kopernikiem. To właśnie tego dnia wypada rocznica urodzin wybitnego uczonego, dlatego zaczęliśmy nasz cykl właśnie od autora traktatu „O obrotach sfer niebieskich”. Mikołaj Kopernik był nie tylko astronomem, ale również kanonikiem, prawnikiem, matematykiem, lekarzem, ekonomistą. Był człowiekiem Renesansu.

Działaniami zostały objęte wszystkie oddziały. Nauczycielki klas 0-3 przeprowadziły w tym dniu bardzo ciekawe zajęcia dotyczące poszerzenia wiedzy o życiu i osiągnięciach Mikołaja Kopernika. Bazowały na różnorodnych zadaniach kształtując umiejętności kluczowe. Uczniowie klas 0-I układali puzzle z wizerunkiem Kopernika, a z klas 2-3 rozsypanki sylabowe i odszyfrowały tajne pismo za pomocą działań matematycznych, dzięki którym poznali nazwy przyrządów, jakimi posługiwał się Mikołaj Kopernik. Na podstawie tekstu dotyczącego życiorysu polskiego naukowca dzieci określały prawdziwość zdań podnosząc tabliczki z literką P i F w klasach II-III, albo czerwoną lub zieloną kartkę w klasach 0-I. Były również zabawy ruchowe, plakaty, modelowanie, kolorowanki i wiele innych zadań. Jedno jest pewne – teorię heliocentryczną uczniowie z klas 0-III mają w małym paluszku!

Natomiast uczniowie klas IV-VIII mieli już poważniejsze zadania: podawali datę urodzin wykazując się zdolnościami matematycznymi; analizowali drzewo geneologiczne Mikołaja Kopernika, wskazując imiona rodziców uczonego; na podstawie materialu źródłowego odpowiadali od czego pochodzi nazwisko „Kopernik”. Po uważnym wysłuchaniu miniwykładu uczniowie bez problemu poradzili sobie z rozsypanką dotyczącą aktywności życiowej Mikołaja – studenta.

Jednak natrudniejszym wyzwaniem okazało się ćwiczenie zbudowania modelu Układu Słonecznego w dużej grupie osób w bardzo krótkim czasie. Świetnie za to wyciągnięte zostały wnioski dotyczące współpracy i organizacji pracy. Innym zadaniem było wykorzystanie kodów QR do określenia nazewnictwa przyrządów astronomicznych jakimi posługiwał się Mikołaj Kopernik, bo przecież za Jego czasów nie było teleskopu…

Zajęcia miały głównie na celu zainspirowanie uczniów do zdobywania wiedzy o polskich naukowcach – w tym roku szczególnie o Mikołaju Koperniku, a także odkrycie u siebie potencjału naukowego.

Chciałyśmy z serca podziękować za ogromne zaangażowanie w propagowaniu nowego święta nauczycielkom edukacji wczesnoszkolnej paniom: Martynie Fiszer (0a), Barbarze Bester (0b), Annie Przybyło (0c), Małgorzacie Werra (1a), Wiolecie Pietrołaj (1b), Joannie Kołosza (1c), Patrycji Magielnickiej (2a), Ewie Olbryś (2b) i Barbarze Hronostaj (3a).

Marta Dębowska

Marta Zaporowska


Aktualności

Powiązane artykuły