Bezpieczne ferie w SP3

Ostatni tydzień pierwszego semestru w Szkole Podstawowej nr 3 upłynął pod hasłem przygotowań do ferii zimowych. Odbyły się pogadanki z wychowawcami na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w domu i poza nim. O zasadach bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych mówili również zaproszeni do szkoły funkcjonariusze policji.

Podsumowaniem tej szkolnej akcji był uroczysty apel, podczas którego zarówno dzieci i ich rodzice, jak i zaproszeni goście mieli przyjemność obejrzeć występ poświęcony tematowi bezpieczeństwa.

17 stycznia uczniowie klasy IIId, pod opieką wychowawczyni Beaty Galińskiej, wykonali inscenizację mającą na celu przedstawienie sposobów właściwego zachowania się w trakcie czasu wolnego od nauki. W kilku zabawnych scenkach sytuacyjnych pokazali, jak prawidłowo uczestniczyć w ruchu drogowym lub co zrobić, gdy zimą zaskoczą nas warunki atmosferyczne i dojdzie do groźnych sytuacji. Potem uczniowie zaśpiewali piosenkę pt. „Bezpieczne ferie”, a dzieci biorące udział w zajęciach świetlicowych przedstawiły „Taniec odblasków”. Podsumowaniem występu był taniec z balonami wykonany przy akompaniamencie wzruszającego utworu „Halleluja”.

W szkole nr 3 uczniowie doskonale wiedzą, jak zachowywać się bezpiecznie. Jest to bardzo ważny temat, o którym staramy się mówić jak najczęściej, bo jest to najlepsza profilaktyka. Dzieci z klasy IIId ucieszyły się z tego, że kolejny raz przygotowały inscenizację, która okazała się być ciekawą alternatywą tradycyjnych zajęć. Podziękowania za pomoc w realizacji przedstawienia należą się naszym wspaniałym rodzicom oraz nauczycielkom: Barbarze Trzasce, Emilii Sznurkowskiej i Katarzynie Miernik, które przygotowały dekoracje i „Taniec odblasków”.

Życzymy wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom wspaniałych ferii zimowych, udanego wypoczynku oraz bezpiecznego korzystania z atrakcji zimowych.

Beata Galińska


Aktualności

Powiązane artykuły