POT zorganizował warsztaty w Gołdapi – Najlepszej Europejskiej Destynacji Turystycznej EDEN 2019

Projekt EDEN to nie tylko konkurs, lecz przede wszystkim platforma współpracy i wymiany doświadczeń oraz sposób na poznanie najlepszych europejskich przykładów połączenia różnorodnych form turystyki zrównoważonej z nowoczesnymi i skutecznymi sposobami zarządzania.

To także możliwość poszerzania i wzmacniania narzędzi stymulujących rozwój mało znanych destynacji turystycznych o niepowtarzalnym charakterze, które łączą potrzeby środowiska, ludności lokalnej i turystów, rozwijając jednocześnie atrakcyjny ekonomicznie produkt turystyczny.

W warsztatach wzięło udział 21 osób z 10 obiektów. Pierwszego dnia poruszono temat współpracy destynacji z regionem i podsumowano działania w ramach projektu EDEN w latach 2018-2019. Następnie Adam Mikołajczyk, międzynarodowy ekspert w dziedzinie marketingu miejsc przeprowadził warsztat na temat inwentyki i tworzenia innowacji na potrzeby turystyki zrównoważonej.

W drugi i trzeci dzień odbyły się spotkania z zarządcami podmiotów turystycznych wchodzących w skład oferty marki Gołdap – tj. uzdrowiska, tężni, sanatorium i Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Marzenia w Niedrzwicy. W piątek uczestnicy zwiedzili zabytkowe mosty w Stańczykach.

Spotkanie przedstawicieli sieci EDEN stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania działań zrealizowanych w ostatnim okresie i do wymiany doświadczeń. Przepływ informacji, jaki następuje między zwycięzcami konkursu, tworzy wyjątkową międzynarodową platformę wymiany i rozpowszechniania zrównoważonych praktyk, mających na celu zmniejszenie negatywnych konsekwencji zjawiska sezonowości i przekierowanie ruchu turystycznego z miejsc nadmiernie obciążonych do mniej znanych.

Źródło: Polska Organizacja Turystyczna

Powiązane artykuły