„Pierwszaki to zuchy, prawdziwi uczniowie, nie żadne maluchy!”

W środę, 9 października, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi odbyło się uroczyste przyjęcie dzieci z klas Ia i Ib do grona uczniów.

Najpierw pierwszaki popisały się wiedzą na temat ojczyzny, otaczającej przyrody, obowiązków i zachowania w szkole. Recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. To był ich egzamin na ucznia.

Przybyli goście, wśród których byli: najbliżsi pierwszaków, pani Ewa Bogdanowicz-Kordiak – kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, radni miejscy, panie – Janina Pietrewicz, Wioletta Anuszkiewicz i panowie – Marian Mioduszewski, Zbigniew Mieruński oraz nauczyciele SP2. Nagrodzili te popisy gromkimi brawami.

Potem pierwszaki ślubowały na sztandar szkoły, że będą pilnie wypełniać obowiązki ucznia, godnie się zachowywać i reprezentować szkołę. Następnie pani dyrektor Anna Budzińska pasowała dzieci na uczniów. Bohaterowie uroczystości otrzymali legitymacje szkolne i pamiątkowe długopisy. Pani Ewa Bogdanowicz-Kordiak przekazała upominki od burmistrza Gołdapi – kolorowe worki na buty.

Uroczystość zakończyła wspólna słodka uczta z niespodzianką od rodziców – ogromnym pysznym tortem.

Wychowawczynie pierwszaków: Marzanna Chomiczewska i Helena Galińska bardzo dziękują RODZICOM za pomoc w przygotowaniu dekoracji i organizację poczęstunku.


Aktualności

Powiązane artykuły