Dzień Nauczyciela w gołdapskiej „Jedynce”. Co na dużej przerwie wydarzyć się może?

Pod taką nazwą zorganizowano przedstawienie w SP nr 1. Wiek występujących od 4 do 13 lat. Wiek widzów: dorośli – zaproszono pracowników szkoły i gości spoza niej. Program oscylował wokół spraw nauczyciela, a nastrój zmieniał się od kabaretowego przez śpiewy i tańce po poważny.

W ostatnim etapie wyrażono pochwałę pracy nauczyciela, cytując opinie znanych postaci i wręczono kwiaty każdemu dorosłemu odbiorcy. Taki układ scenariusza pozwolił w czasie prób rozwijać niejedną kompetencję kluczową.

Ogromne brawa zebrali wszyscy, ale echo głosi, że uczennice klasy 7b, występujące w roli nauczycielek, „to mistrzynie gry”. Przedszkolaków przygotowała Ewelina Banach-Bardońska, chór Ewa Dzbyńska, która także wykonała dekoracje w duecie z Urszulą Mossakowską, za całokształt odpowiadała Ewa Jurkiewicz, pisząca te słowa.

Komitet Rodzicielski dołączył się do uczniowskich życzeń, które osłodziły piękna torty, a upiększyły bukiety. Z kolei panie dyrektorki wręczyły nagrody pracownikom szkoły. Wszystko – słowa, kwiaty
i gratyfikacje stanowią wyraz uznania dla pracy w gołdapskiej placówce edukacyjnej nr 1.

Ewa Jurkiewicz


Aktualności

Powiązane artykuły