Dobry plecak to podstawa

Do końca wakacji jeszcze trzy tygodnie, ale w sklepach z artykułami biurowymi widać już rodziców kompletujących wyprawki szkolne. Podstawa to dobry plecak. Jego ciężar wpływa na kształtowanie postawy ciała ucznia.

Źle dobrany może powodować zaburzenia prawidłowego rozwoju kręgosłupa, stawów biodrowych, kolanowych i stóp.

Państwowa Inspekcja Sanitarna opracowała zasady dotyczące konstrukcji tornistra, sposobu jego noszenia i właściwego rozmieszczenia ciężaru:

 • waga plecaka z jego zawartością nie powinna przekraczać 10–15% masy ciała;
 • tornister powinien mieć usztywnioną ścianę przylegającą do pleców;
  ciężar zawartości tornistra powinien być rozłożony symetrycznie;
 • cięższe rzeczy należy umieszczać na dnie, jeśli plecak ma przegródki to bliżej pleców, a lżejsze wyżej lub dalej od pleców;
 • tornister powinien być wyposażony w równe, szerokie szelki;
  długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie zapewniając jednocześnie jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców;
 • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej;
 • tornister należy nosić na obu ramionach.

Rodzice mają również wpływ na ciężar plecaków swoich dzieci:

 • starajmy się wybierać lekkie plecaki;
 • kupujmy „chudsze” zeszyty (mniej kartek, cienkie okładki) oraz piórniki, które nie zwierają nadmiernie rozbudowanego wyposażenia;
 • w roku szkolnym systematycznie kontrolujmy zawartość szkolnego bagażu, sprawdzajmy czy dziecko nie zabiera zbędnych podręczników, dodatkowych zeszytów z przedmiotów, które w danym dniu nie były ujęte w planie lekcji, innego niepotrzebnego wyposażenia;
 • nie dawajmy dzieciom drugiego śniadania w ciężkich kanapnikach oraz napojów w dużych butelkach;
 • nie ma potrzeby pakowania do tornistrów wody butelkowanej, która dodatkowo obciąża plecak. Woda wodociągowa – tak zwana „kranówka” – może być używana do picia, ponieważ spełnia parametry, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi.

Sprawdźmy również, czy szkoła do której uczęszcza nasze dziecko zapewniła miejsce do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz. U. Nr 139, poz. 1130.

Oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra każdemu dziecku należy codziennie zapewnić odpowiednią dawkę aktywności fizycznej. Istotną sprawą jest także zorganizowanie prawidłowego stanowiska nauki zarówno w szkole, jak i w domu oraz wyrobienie właściwych nawyków dotyczących zachowania symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych.


Aktualności

Powiązane artykuły