Minął kolejny tydzień wakacji…

Minął kolejny tydzień wakacji w trakcie, którego pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji z Gołdapi, Straży Pożarnej z Gołdapi oraz Straży Granicznej z Dubeninek rozmawiali z młodzieżą i dziećmi na temat bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku letniego.

Młodzież i dzieci przypomniały sobie zasady, którymi należy kierować się podczas zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę używania substancji psychoaktywnych, profilaktykę chorób przenoszonych przez kleszcze, higienę mycia rąk oraz zatrucia pokarmowe wynikające z braku dbania o przestrzeganie zasad przechowywania produktów spożywczych.

Funkcjonariusz Straży Pożarnej szczególny nacisk kładł na zasady zachowania się w trakcie burz i silnych wiatrów, natomiast przedstawiciel Komedy Powiatowej Policji opowiadał o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach.


Aktualności

Powiązane artykuły