Fotoreportaż ze spektaklu ewangelizacyjnego, który miał miejsce w konkatedrze

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (i w przeddzień święta Patronki naszego Kościoła), czyli 9 czerwca 2019 roku w parafii NMP Matki Kościoła w Gołdapi przedstawiliśmy spektakl ewangelizacyjny pod tytułem: „Z Maryją Matką Kościoła w mocy Ducha Świętego”, który był „kontynuacją” przedstawionego w naszym mieście w kwietniu b.r. „Misterium Męki Pańskiej”.

Przedstawienie skupiło się na Wieczerniku i oczekujących w nim apostołów – ich lęk, niepewność, rozterki i nadzieje, oraz Maryii, która podtrzymuje na duchu, wzywa do wytrwałości i modlitwy. Punkt kulminacyjny, to Zesłanie Ducha Świętego, które napełnia apostołów nową mocą, odwagą, zapałem oraz chęcią głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu.
Następnie poprowadzono modlitwę, w której wszyscy razem – odtwórcy i widzowie – zapraszaliśmy Ducha Świętego do naszego życia, prosiliśmy o otwarcie naszych serc na Jego działanie.
Na zakończenie Jolanta i Adam Mikielscy podzielili się doświadczeniem działania Ducha Świętego w ich życiu.
Duch Święty działał, co widać było we wzruszeniu licznie przybyłych widzów.
Chwała Panu!
(M.P)

Fot. Aleksandra Król-Berut

Powiązane artykuły