Powstało Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur

Gminy: Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Frombork, Gołdap i Miłomłyn założyły Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur, które ma na celu podejmowanie wspólnych działań dla rozwoju obszarów uzdrowiskowych.

Gminy te posiadają uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej. Stowarzyszanie Uzdrowisk Warmii i Mazur zamierza intensywnie lobbować na rzecz korzystnych zapisów w kluczowych dokumentach regionalnych, umożliwiających rozwój uzdrowisk oraz popularyzacji tematyki uzdrowiskowej w regionie.

Nieprzypadkowe jest miejsce podpisania powyższego porozumienia, czyli siedziba Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. WMARR S.A. jest jednym z partnerów międzynarodowej inicjatywy wsparcia rozwoju turystyki uzdrowiskowej finansowanej z programu Interreg Europe. Projekt InnovaSPA 4 Health, której partnerem jest WMARR na celu nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się rozwojem turystyki termalnej, turystyki medycznej zwłaszcza rehabilitacyjnej i wypracowanie rozwiązań w zakresie możliwości wykorzystania potencjału uzdrowiskowego Warmii i Mazur.

Samorządy, które postanowiły działać wspólnie, od kilku lat same próbują na swoich obszarach tworzyć infrastrukturę uzdrowiskową. Dzięki wsparciu ze środków unijnych w gminie Górowo Iławeckie trwa budowa infrastruktury uzdrowiskowej, której zakończenie zaplanowane jest w 2020 roku. Również Lidzbark Warmiński korzysta z funduszy europejskich, prace budowlane związane z przygotowaniem uzbrojenia terenu w strefie uzdrowiskowej oraz budową tężni zaplanowano na 2019 r.

W Gołdapi trwa budowa Zakładu Przyrodoleczniczego z rozbudową promenady zdrojowej – to kolejne inwestycje związane z rozwojem uzdrowiska po wybudowaniu pijalni wód mineralnych i leczniczych oraz tężni solankowych. Podobnie Miłomłyn pozyskał wsparcie ze środków RPO 2014-2020 i wkrótce rozpocznie budowę rekreacyjnej częścią infrastruktury uzdrowiskowej. We Fromborku, trwa przygotowanie dokumentów do rewitalizacji odwiertu wód leczniczych.

Źródło: WMARR S.A. w Olsztynie.


Aktualności

Powiązane artykuły