Poszukujemy osób zainteresowanych pełnieniem funkcji urzędnika wyborczego w Gminie Gołdap

W związku z brakiem osoby pełniącej funkcje urzędnika wyborczego w Gminie Gołdap, poszukujemy osób zainteresowanych pełnieniem tej funkcji.

Zgodnie z art. 191 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.), urzędnik wyborczy nie może być zatrudniony w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałby wykonywać swoją funkcję, ale może być to osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Ponadto kandydat na urzędnika wyborczego musi posiadać wykształcenie wyższe, być pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, ewentualnie posiadać 5 letni staż pracy w tych urzędach (w sytuacji gdy obecnie nie pracuje w ww. jednostkach).

W celu zgłoszenia kandydatów należy nadesłać zgłoszenie na adres Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. nr 253 (II piętro) do dnia 19 kwietnia 2019 r.. Aktualne wzory zgłoszenia: http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy/1/24570_Zgloszenie.

Ponadto informujemy, że zadania urzędnika wyborczego oraz wynagrodzenie za ich realizacje określa Uchwała nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu
ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.


Aktualności

Powiązane artykuły