Odpowiedź na interpelację Jarosława Słomy w sprawie kolei

Jarosław Słoma informuje: Zabiegamy o to, aby Kolej Bałtycka – Rail Baltica przechodziła przez Olecko, a nie omijała miasta łukiem. Wykorzystanie obecnej stacji kolejowej dawałoby też w przyszłości większe szanse na odbudowę torów w kierunku Kowali Oleckich i Gołdapi.
Otrzymałem odpowiedź na moją interpelację złożoną w tej sprawie do Marszałka Województwa. Wniosek – samorząd województwa wspierać będzie w kwestii Rail Baltica – Olecko stanowisko lokalnych samorządów.


Aktualności

Powiązane artykuły