Myślimy o kontynuowaniu nauki

Uczniowie klasy III gimnazjum i klasy VIII Szkoły Podstawowej w Grabowie uczestniczyli w dniach otwartych Zespołu Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi.

Szkoły te zapoznały gości z funkcjonowaniem tych placówek, przedstawiły ofertę edukacyjną na następny rok szkolny, jednocześnie zachęciły do kontynuowania w nich nauki. Duże zainteresowanie wśród naszych uczniów wzbudziła szkoła branżowa i technikum, które oferują kształcenie w różnych zawodach.

Każda ze szkół przedstawiła również krótki program artystyczny oraz pokazała, jak wyglądają ich klasopracownie, warsztaty itp. Uczniowie i nauczyciele SP w Grabowie dziękują wszystkim szkołom za miłe przyjęcie nas w swoich placówkach.

Lech Wronowski


Aktualności

Powiązane artykuły