Konkurs Działaj Lokalnie 2019

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z informuje, iż rozpoczął się nabór do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE 2019 r.

W ramach programu Działaj Lokalnie 2019 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się na stronie: http://www.funduszgoldap.pl/

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/ do dnia 18.05.2019 roku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pisząc na adres e-mail: gofund@wp.pl

Zachęcam do udziału 
Zbigniew Mieruński

Prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny

Konkurs dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie 2019 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny oraz ze środków: gmin: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie i Pozezdrze.

Powiązane artykuły