Czyste powietrze wokół nas

W dniach 25-29 marca w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi w grupie 4 latków A realizowany był Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia, gdy mają bezpośredni kontakt z osobami palącymi.

Tematyka zajęć:

– Spacer – ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku.

– Co i dlaczego dymi?

– Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

– Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

– Jak unikać dymu papierosowego?

Cele programu:

– wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu;

– zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;

– zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów;

-zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Marta Zajkowska


Aktualności

Powiązane artykuły