Jest praca w Służbie Celno-Skarbowej

Chętni do pracy na przejściu granicznym w Gołdapi mają szansę włożyć mundur celnika. Do 22 lutego przyjmujemy dokumenty aplikacyjne.

W tym naborze oferujemy 10 etatów. By zostać funkcjonariuszem należy przede wszystkim złożyć w terminie do 22 lutego br. w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie Al. Marszałka Piłsudskiego 59 A, komplet wymaganych dokumentów. Później trzeba będzie zdać m.in. egzamin z wiedzy ogólnej, test sprawnościowy, oraz przejść test psychologiczny. Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, mającymi co najmniej średnie wykształcenie, cieszący się nieposzlakowaną opinią.

Ci, którzy osiągną najlepsze wyniki testów, po uzyskaniu zadowalających wyników badań lekarskich oraz przejściu wymaganych sprawdzeń, będą mogli nałożyć mundur. Do ich zadań będzie należało m.in. dokonywanie odpraw podróżnych i towarów, kontrola pojazdów oraz osób, obejmowanie towarów procedurą celną itp.

Pełna informacja o naborze znajduje się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia / Nabór.

Fot. W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły