Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi

Od 2010 roku 27 stycznia jest Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej okazji w ostatni piątek w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie pod honorowym patronatem marszałka Gustawa Marka Brzezina odbyły się wojewódzkie obchody tego święta.

Upamiętnia ono podpisanie w dniu 27 stycznia 1919 r. przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten jest uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia. Polska była jednym z pierwszych krajów europejskich, które powołały do życia państwową służbę zatrudnienia. Właśnie w tym roku przypada setna rocznica powołania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

Powołana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kapituła przyznała Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gołdapi statuetkę – wyróżnienie I stopnia w kategorii „Szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w roku 2018″. Jest to najwyższe wyróżnienie jakie może otrzymać raz w roku 1 z 20 powiatowych urzędów pracy naszego województwa.

Podczas spotkania pan Sławomir Sadowski wicewojewoda warmińsko-mazurski wręczył odznaczenia państwowe pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia. Wyróżniające się osoby uhonorowane zostały Medalami za Wieloletnią Służbę. Wśród nich był pan Marcin Stasiński – pracownik PUP w Gołdapi, który został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie przez marszałka województwa nagród i wyróżnień indywidualnych, które przyznawane są w dowód uznania za szczególne zasługi na rzecz rynku pracy. Wśród 10 nagrodzonych pracowników urzędów pracy województwa, znalazł się także pan Marcin Ignaciuk – informatyk PUP w Gołdapi.


Aktualności

Powiązane artykuły