Ferie w bibliotece

Za nami już pierwszy tydzień ferii w bibliotece. W ramach zajęć odbyło się spotkanie z policjantem st. sierż. Damianem Piotrowskim, który przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa w czasie ferii. Odbyła się również akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, bajkę uczestnikom przeczytała pani dyrektor Halina Wojtanis.

W czasie spotkań wykonaliśmy ilustrację do przeczytanej bajki i laurkę dla babci i dziadka.

Podczas ferii odbyły się również zajęcia z programowania bez prądu. Dzieci miały okazję zobaczyć i poznać interaktywne roboty edukacyjne Photony. Poprzez aplikację mobilną uczyły się sterować ruchem roboty i zmieniać barwę czułek. Miały zadanie, by robot mógł dotrzeć do końca przez labirynt z przeszkodami ćwicząc orientację strony ciała oraz zdolność logicznego myślenia.

Uczyły funkcji kodowania. Na zakończenie miały zabawę logiczną – każdy z nich samodzielnie wykonał sudoku „kubkowe” z czterech kolorów oraz własną budowlę architektoniczną – najwyższą wieżę.

W piątkowe spotkanie nauczyliśmy się od strażaków z KP PSP w Gołdapi udzielania pierwszej pomocy, mieliśmy możliwość poćwiczyć reanimację na manekinie.

Powiązane artykuły