Eliminacje powiatowe konkursu „Zapobiegajmy Pożarom” rozstrzygnięte!

Kolejne eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” cieszyły się dużym zainteresowaniem. Konkurs co roku organizuje Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji i organizacji.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

Na etap powiatowy wpłynęło 111 prac z czego na eliminacje wojewódzkie przesłano po 5 prac z poszczególnych kategorii wiekowych.

Zwycięzcami tegorocznych eliminacji powiatu gołdapskiego zostali:

I grupa wiekowa- przedszkola /19 prac/:

I miejsce: – Filip Kamiński- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi;

II miejsce: Oskar Lutyński- Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi;

III miejsce: – Jakub Bitowski- Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi;

IV miejsce: – Nikola Krusznis- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi;

V miejsce: – Laura Proniewicka- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi.

II grupa wiekowa- szkoły podstawowe klasy I-III /42 prace/:

I miejsce: Aleksandra Plewa- Szkoła Podstawowa w Lisach;

II miejsce: Faustyna Śliwińska- Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi;

III miejsce: Mateusz Mościński- Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach;

IV miejsce: Zuzanna Hawrusik- Szkoła Podstawowa w Lisach;

V miejsce: Nikola Hołdyńska- Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach.

III grupa wiekowa- szkoły podstawowe klasy IV- VI /36 prac/:

I miejsce: Nikola Putra- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli;

II miejsce: Sandra Trzasko- Szkoła Podstawowa w Grabowie;

III miejsce: Krzysztof Bil- Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach;

IV miejsce: Bartosz Adamczyk- Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi;

V miejsce: Amelia Urbanowicz- Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach.

IV grupa wiekowa- szkoły podstawowe klasy VII- VIII lub gimnazjum /12 prac/:

I miejsce: Patrycja Miezianko- Szkoła Podstawowa nr 5 w Gołdapi;

II miejsce: Aurelia Adamczak- Szkoła Podstawowa nr 5 w Gołdapi;

III miejsce: Dominika Zaręba- Gimnazjum nr 1 w Gołdapi;

IV miejsce: Martyna Jasińska- Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi;

V miejsce: Radosław Pastuszyński- Szkoła Podstawowa w Grabowie.

V grupa wiekowa- szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne /2 prace/:

I miejsce: Piotr Jankowski- Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi;

II miejsce: Marta Pawińska- Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich i centralnych. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

K.J.


Aktualności

Powiązane artykuły