„NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE”. Konkurs na najlepszą gazetkę poświęconą profilaktyce przemocy

Drodzy uczniowie szkół podstawowych (klasy IV- VIII)! To do Was adresujemy ten artykuł (choć dobrze wiemy, że bez pomocy nauczycieli, a może i rodziców się nie obejdzie).

 

 

 

Niezgoda na przemoc, niesprawiedliwość, złe traktowanie powinna być podkreślana na każdym kroku. Dlatego Starostwo Powiatowe w Gołdapi wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi ogłasza konkurs na najlepszą gazetkę profilaktyczną dotyczącą przeciwdziałania przemocy. Głównym celem konkursu jest propagowanie życia bez przemocy, reagowanie na przemoc i przeciwstawianie się krzywdzeniu drugiego człowieka.

Czasu nie ma wiele, bo na prace konkursowe czekamy tylko do 10 grudnia br. (decyduje data wpłynięcia pracy). Do gazetek, powinien być dołączony opis z nazwą szkoły, jej adresem, klasą, imieniem, nazwiskiem i kontaktem do opiekuna (załącznik nr 2 i 3 regulaminu). Zgłoszenia prosimy dostarczyć na adres: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19- 500 Gołdap, pok. Nr 14, lub pocztą elektroniczną (scan) na adres: pczk@powiatgoldap.pl .

Komisja, oceniając gazetki, będzie zwracać uwagę na zgodność projektu z tematem konkursu, oryginalność i pomysłowość, a także estetykę wykonania.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Konkurs realizowany w ramach projektu „On, Ty i Ja- razem na szlaku bezpieczeństwa Powiatu Gołdapskiego” Projekt dofinansowany z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

Regulamin konkursu na gazetkę szkolną


Aktualności

Powiązane artykuły