Wycieczka do PKPR w Żytkiejmach

Uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich wybrali się 3 października na wycieczkę do siedziby Fundacji Puszczy Rominckiej i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach.

 

 

 

 

Nazwa Puszczy Rominckiej wywodzi się od płynącej przez nią rzeki Błędzianki – w języku Jaćwingów i Prusów – Rominty. Jej terytorium obejmuje powierzchnię około 35500 ha, z czego w granicach naszego kraju i parku – 12000 ha. Roślinność Parku jest bardzo zróżnicowana. Tworzy ją głównie bór mieszany ze świerkiem i domieszką drzew liściastych (dębu, jesionu, grabu, klonu). Żyją tu niemal wszystkie gatunki zwierząt łownych oraz chronionych.

Obecnie można spotkać: łosia, jelenia, sarnę, dzika, wilka, borsuka, jenota, kunę, gronostaja, wydrę, rysia, piżmaka, a także zająca, w tym rzadkiego – zająca bielaka. Z ptaków żyje tu: żuraw, bocian czarny i biały, łabędź, czapla, cietrzew, jarząbek, orzeł bielik, rybołów, sowa i inne. W Parku utworzono kilka rezerwatów przyrody: Żytkiejmska Struga, Czerwona Struga, Dziki Kąt, Boczki i Mechacz Wielki.


Aktualności

Powiązane artykuły