UKS Jaćwingowie zrealizował kolejny projekt

Nasz gołdapski klub piłki ręcznej zrealizował kolejne zadanie pod nazwą” Bezpieczne wakacje z piłką ręczną” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 20018.

 

 

 

Zrealizowano wszystkie założone w projekcie przedsięwzięcia. „Bezpieczne wakacje z piłka ręczną” to zadanie, które miało na celu zorganizowanie wolnego czasu najmłodszym zawodnikom klubu podczas wakacji. Jednym z głównych działań projektu był wyjazd na festiwal Piłki Ręcznej do Giżycka, podczas którego dzieci miały możliwość wypoczynku, integracji, nawiązania nowych znajomości.

W sumie 35 dzieci wzięło udział w treningach, zajęciach profilaktycznych i obozie sportowym. Wysokość otrzymanego dofinansowania to 3.5 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu obozu sportowego dzieci z rodzin uboższych, zagrożonych problemem uzależnień, miały możliwość uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

Andrzej Sztuk

UKS Jaćwingowie Gołdap

Powiązane artykuły