Na koniec szkolenia uczniowie otrzymali certyfikaty

W ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca klasy IV b oraz VII c z SP1 w Gołdapi uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przystań – Szeligi – Buczki z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

 

 

 

 

Uczniowie zostali również przeszkoleni i potrafią udzielić pomocy w przypadku: oparzeń, skaleczeń, krwotoku, zakrztuszenia. W sposób praktyczny ćwiczyli m.in. wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu, pozycję boczną, oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej. Każdy mógł przećwiczyć poszczególne czynności ratujące życie. Te zajęcia wiele pozostawiły po sobie. Uczniowie na koniec szkolenia otrzymali certyfikaty Małego Ratownika.

Wychowawczynie Martyna Gołębicka i Danuta Boguska wraz z uczniami serdecznie dziękują Stowarzyszeniu Przystań – Szeligi – Buczki za owocną współpracę.


Aktualności

Powiązane artykuły