Zakończenie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

Dobiegł końca projekt realizowany przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywny na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

 

 

 

 

 

W projekcie wzięło udział 20 osób w wieku 18-24 lata. Uczestnicy otrzymali wsparcie psychologiczne w postaci treningów i warsztatów. Odbyły się też grupowe oraz indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, podczas których zbadane zostały predyspozycje zawodowe każdego z uczestników. Dzięki temu każdej z osób w ramach projektu zapewniono indywidualny dobór form wsparcia i udział w kursach takich jak: kurs prawa jazdy kat. B, kurs językowy, kurs komputerowy w standardzie ECDL, kurs przedsiębiorczości. Uczestnicy projektu wzięli również udział w zajęciach z kreowania wizerunku, gdzie pod okiem stylisty przeszli metamorfozę i zmienili swój image.

Uczestnicy szkolili się w zawodach: spawacz, sprzedawca/kasjer, operator koparko-ładowarki oraz fryzjer, mając zapewnione stypendium szkoleniowe. Następnie odbyli u lokalnych przedsiębiorców 3-miesięczny płatny staż zawodowy, który pozwolił im nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu. Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie z uczestnikami, którzy odebrali zaświadczenia o odbyciu stażu zawodowego.

Udział w projektach był dla młodych ludzi ciekawym i cennym doświadczeniem, dzięki któremu podnieśli swoje kwalifikacje. Otrzymane wsparcia oraz możliwość uczenia się zawodu po okiem fachowców wzmocniła ich wiedzę i praktyczne umiejętności. Część z uczestników otrzymała już zatrudnienie i rozpoczęła pracę. Za pozostałych uczestników trzymamy kciuki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie i życzymy powodzenia oraz dalszego rozwoju zawodowego.

Małgorzata Kwiatkowska, Magdalena Mackiewicz

 


Aktualności

Powiązane artykuły