UWAGA: Komunikat dla kibiców udających się na mecze w ramach Mistrzostw Świata FIFA World Cup 2018 w Federacji Rosyjskiej

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 w Rosji

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej apeluje do kibiców wyjeżdżających do Rosji na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej o odpowiednio wcześniejsze stawianie się do odprawy na drogowych przejściach granicznych. Odprawa podróżnych będzie odbywała się na wszystkich pasach odpraw.

 

 

 

 

 

W dni meczowe, podczas wzmożonego ruchu, kibice jadący do Rosji będą odprawiani również na pasach wjazdowych do Polski (odwrócona odprawa).

Na stronie internetowej www.granica.gov.pl podróżni mogą sprawdzić za pomocą podglądu kamer jak wygląda natężenie ruchu na drogach dojazdowych oraz przejściach granicznych.

Uwaga: zgodnie z procedurami określonymi przez stronę rosyjską, kibic jadący na mecz do Rosji musi posiadać ważny paszport i FAN-ID, czyli paszport kibica.

Podróżni posiadający paszport i FAN-ID  będą mogli w okresie od 4 czerwca do 15 lipca wjechać do Rosji bez wiz, natomiast do 25 lipca powinni opuścić terytorium FR.

Piłkarski turniej rozpocznie się na terenie Federacji Rosyjskiej 14 czerwca i potrwa do 15 lipca br. W Kaliningradzie zostaną rozegrane następujące mecze:

16 czerwca: Chorwacja – Nigeria
22 czerwca: Serbia – Szwajcaria
25 czerwca: Hiszpania – Maroko
28 czerwca: Anglia – Belgia
Więcej informacji na temat warunków wjazdu, pobytu i wyjazdu z terytorium Federacji Rosyjskiej, znajdziecie Państwo na stronach internetowych:

www.poland.mid.ru
www.fan-id.ru

ATTENTION: Announcement for football fans going to attend the matches within FIFA World Cup 2018 in Russian Federation.

FIFA World Cup 2018 in Russian Federation

The Warmińsko-Mazurski Border Guard Regional Unit appeals to football supporters going to the FIFA World Cup in Russian Federation for adequate early appearance at the border crossing points. Border checks of travellers will take place at all traffic lanes. On match days, in case of heavy cross-border traffic, border checks of travellers going to Russian Federation will take place also on entry lanes to Poland.

On the website www.granica.gov.pl, travellers can check traffic intensity on the roads leading towards the border and at the border crossing points.

Note: According to the Russian procedures, football fans travelling to attend the matches must have a valid passport and FAN ID.

Travellers with the above-mentioned documents will be able to enter Russian Federation  without visas between June 4 and July 15, and leave the territory of the Russian Federation by July 25.

The football tournament will start on the territory of the Russian Federation on June 14 and will last until July 15. The following matches will be played in Kaliningrad:

June 16: Croatia – Nigeria
June 22: Serbia – Switzerland
June 25: Spain – Morocco
June 28: England – Belgium
For more information regarding conditions of entry, stay and departure from the territory of the Russian Federation, please visit:

www.poland.mid.ru
www.fan-id.ru


Aktualności

Powiązane artykuły