Gmina Gołdap objęta żółtą strefą ochronną

Związane jest to z obostrzeniami dotyczącymi zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF). Wiążą się z tym jednocześnie się istotne wymogi: W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski – przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).

 

 

Ze strefy żółtej poza granice Polski – dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
– muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
– pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
– w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym, w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Więcej informacji na:

http://www.goldap.pl/pl/229/24185/zagrozenie-afrykanskim-pomorem-swin.html

 


Aktualności

Powiązane artykuły