Czytanie na dywanie

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi realizuje działania mające na celu rozwijanie aktywności czytelniczej najmłodszych uczniów. Pierwsze lata edukacji są najważniejsze dla pozytywnego nastawienia młodych czytelników do czytania.

 

 

 

 

 

Nasze działania w tym kierunku obejmują przede wszystkim wspólne czytanie, które jest świetną okazją do integracji wewnątrzszkolnej, a także rozwijania współpracy z rodziną dziecka.

Na wspólne czytanie bajek, lektur zapraszani są do szkoły czytający goście. Przede wszystkim są to rodzice, dziadkowie naszych uczniów. Czytają dzieciom także starsi uczniowie, panie ze świetlicy, wychowawczynie, przyjaciele szkoły jak również inni pracownicy szkoły. Czytają nam także ludzie związani ze sztuką słowa. W miarę możliwości staramy się organizować spotkania z autorami książek. Takimi właśnie wyjątkowymi gośćmi w klasie byli pan dyrektor Jarosław Żukowski i emerytowana nauczycielka pani Zofia Błaszczyk.

Uczniowie z klasy IIIa czytali bajki maluchom w Przedszkolu Samorządowym w Gołdapi.

Przez cały rok szkolny jesteśmy w stałym kontakcie z Biblioteką Publiczną w Gołdapi. Co najmniej raz w miesiącu wypożyczamy tam książki. Bierzemy udział w konkursach plastycznych promujących czytelnictwo.Odbył się w bibliotece klasowy konkurs recytatorski pt. ,, Brzechwa dzieciom” oraz spotkane w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Wiele książek jest świetną inspiracją do przedstawień szkolnych. I to właśnie starsi uczniowie, nasi gimnazjaliści okazali się wspaniałymi aktorami w sztukach teatralnych przygotowanych dla dzieci z klas 0-III.
,,Książka za książkę” to kolejne działanie, które zachęciło nie tylko uczniów, ale również dorosłych do sięgnięcia po następną książkę.

Dziękujemy wszystkim czytającym i zapraszamy na kolejny rok szkolny do aktywnej z nami współpracy.

Barbara Hornostaj


Aktualności

Powiązane artykuły